Leden op het web (19)

IMG_1936

De vereniging Taalpodium is rijk aan leden met meer dan een kunstzinnig talent. Neem Mia Wittop Koning. Zij is zowel dichter als keramist. Op haar – letterlijk beeldschone – website laat zij ons kennismaken met haar kunstenaarschap op beide terreinen. Onder het kopje ‘keramiek’ vinden we in 4 rubrieken een fraaie visuele presentatie van haar keramisch werk. Vergeet vooral niet de haarscherpe foto’s aan te klikken! Daarnaast biedt de website een keuze uit haar gedichten. Zowel serieuze gedichten als humoristische en zelfs hilarische. (Mia kan deze laatste ook heel aanstekelijk voordragen, zoals te zien en te horen is op de video op de homepage.)
Wie zich wil verdiepen in de scheppingen van de sprankelende geest van Mia Wittop Koning, hoeft slechts te klikken op deze link.

Leden op het web (18)

IMG_1951

Méland Langeveld uit Amsterdam had al een zekere naam en faam opgebouwd als schrijver van korte verhalen en columns in dagbladen en tijdschriften. Maar hij ontdekte ook talent te hebben als dichter. En wat voor een! Sinds hij in 2009 toetrad tot Taalpodium, hebben we zijn ontwikkeling tot volleerd dichter mogen volgen op onze podia en daarbuiten. Zijn in 2015 verschenen debuutbundel Zijwaarts springen beleefde al een tweede druk en is nu ook in harde kaft verkrijgbaar. Op zijn website is te lezen, zien en horen hoe Méland met zijn poëzie kunstenaars uit andere disciplines weet te inspireren tot verrassende ‘co-creaties’. Zijn gedichten worden op muziek gezet, gezongen, ja zelfs gedanst! Ook schrijft hij gedichten bij foto’s, schilderijen en sculpturen. En intussen blijft hij op vermakelijke en filosofische wijze vertellen over zijn belevenissen tijdens zijn dagelijkse wandelingen in het Oosterpark met Roos, zijn dierbare hond. Dit alles is te vinden op de website van Méland via deze link.

Leden op het web (17)

IMG_1945.PNG

Henjo Hekman is al bijna zo lang lid als Taalpodium bestaat, namelijk sinds 1986. En het mooie is: hij is al die jaren lid gebleven! Wie zijn website bezoekt ziet meteen: dit is een kleurrijk en veelzijdig man. In woord, beeld en geluid kan men er kennismaken met de vele talenten die Henjo tentoonspreidt. Bijvoorbeeld als schrijver van prachtig uitgegeven boeken met verhalen over Terschelling, naast Zeist zijn tweede habitat. (De boeken zijn, net als zijn verzamelbundel met gedichten ‘Levenslang tot sluitingstijd’, via de website te bestellen.) Henjo speelt in een bluesband en draait af en toe 45-toeren plaatjes als dj. In Zeist is hij alom bekend als Nachtburgemeester en sinds mei 2016 ook als Stadsdichter. Op de site is een reeks stadsgedichten van zijn hand te lezen. Henjo verzamelt en presenteert ook gedichten over markante plekken in Zeist. Dit en nog veel meer valt te genieten op de boeiende webstek van Henjo Hekman, te vinden via deze link