Een nieuwe bundel en een nieuwe uitgever

In september is in Utrecht een dichtbundel verschenen van 15 dichters rond “meesterdichter” Ingmar Heytze, Zwanenvergadering geheten. Drie leden van Taalpodium werkten hier aan mee: Titia Beukema, Sarah Kinebanian en Cora de Vos. Meer informatie over de presentatie en de bundel zelf vind je hier