Leden op het web (4)

IMG_1863Op de uitgebreide website van (sinds 2010) Taalpodiumlid Dick van Zijderveld zal men vergeefs naar poëzie zoeken. Dat is niet zijn stiel. Bij hem moet je zijn voor verhalen, novellen en romans. Ook bekommert hij zich om het behoud van en de zorgvuldige omgang met de Nederlandse taal. Meer in het bijzonder vraagt hij aandacht voor het overbodig, want meestal onnodig, gebruik van Engelse woorden. Schrijver en redacteur Dick van Zijderveld presenteert op zijn website een overvloed aan informatie over zijn talrijke literaire en taalkundige publicaties en zijn werk als redacteur van literaire tijdschriften. Verder vind je er verwijzingen naar recensies en interviews, maar ook pleidooien voor Esperanto. Uiteraard staan er geen links maar ‘koppelingen’ op deze webstek. Wie van verhalen met een psychologisch of magisch-realistisch karakter houdt en/of interesse heeft in taalkundige wetenswaardigheden is bij Dick van Zijderveld aan het goede adres. Er wacht je een schat aan materiaal, hetzij direct leesbaar op het scherm, hetzij als elders beschikbare bronnen of verkrijgbare uitgaven via wegwijzers of ‘koppelingen’ op deze link.