Herfsttij? Hoogtij!

Muzikanten Banus & De Ridder in actie          (foto: Geerten van Gelder)

Op zondagmiddag 4 november in de Twaalf Ambachten in Zeist was het herfsthoogtij aangebroken. Gastdichter Oeke Kruythof uit Utrecht las gedichten voor over de stad, de natuur, over kinderen, ontmoetingen en, zoals zij ze noemt: meditatieve gedichten. Edy Valkenburg uit Zeist bracht een aantal van zijn prachtige sonnetten over het voetlicht en Geerten van Gelder gaf een presentatie van zijn nieuwe en bijzondere bundel Nevenbeelden. Hiervoor schreef hij naast gedichten van Geerten Gossaert evenzoveel contrast-, neven- en tegengedichten.
Het open podium, waarvan een deel voor en een deel na de pauze plaatsvond, bevatte een verrassende variatie aan poëzie. Naast bekende stemmen, lieten twee nieuwe dichters van zich horen. Uit twee onlangs verschenen bundels kreeg het publiek enkele gedichten te horen van Marlies Souren en Cora de Vos en Leo Mesman kondigde de nieuwe bibliofiele uitgave van zijn poëzie en linodrukken van Walter Kerkhofs  aan. Poëzie, waarin een gedicht over vier bakken met tulpen de sfeer van een scheiding oproept, zoals Sarah Kinebanian liet horen. Poëzie waarin de aard van rivierwater de gang der seizoenen voelbaar maakt, zoals Eva Jeune liet zien. Het open podium waar dat allemaal kan gebeuren, werd ditmaal gepresenteerd door Anneke van Schaik. Een prima debuut op een mooie, goed bezochte poëzie-middag. (Verslag: Hanneke Verbeek.)