Een middag vol verrassingen

Tafel met alle edities van door Geerten vormgegeven’ Schreven’

Zondagmiddag 9 februari beleefden we op de vaste stek van Taalpodium in Zeist een middag vol verrassingen. Dat gold in de eerste plaats voor Geerten van Gelder, die Taalpodium en zelfs Nederland gaat verlaten, om pensioen te gaan vieren in Australië. Na een warme afscheidsrede overhandigde Hanneke Verbeek een speciaal voor Geerten samengestelde bundel met -vooral poëtische- bijdragen van 42 Taalpodiumleden, onder de veelzeggende titel: Vrij van zaken of gewin. Als dankbetuiging voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaar voor Taalpodium heeft gedaan en betekend, in zijn functie als redacteur en vormgever van ons tijdschrift Schreef. Maar ook voor zijn belangeloze inzet op tal van andere gebieden ten bate van de organisatie en leden van Taalpodium; én om Down Under nog eens te lezen en zo aan ons terug te denken.

Geerten pakt het boek uit, onder het toeziend oog van collega-redacteur Hanneke Verbeek
Omslag van het Vriendenboek voor Geerten


Niet minder dan 26 inzenders voor het vriendenboek hadden op 9 februari storm en ontij getrotseerd om op het gelegenheids-open-podium hun gedicht of beschouwing voor Geerten voor te lezen.

Oud-studiegenoot en vriend van Geerten, Sjef van Hellenberg Hubar, mocht het spits afbijten.

Geerten zelf verraste het aanwezige publiek op zijn beurt met het luid en duidelijk zingen van enkele Vlaamse ‘liedekens’. Deze verrassing was des te aangenamer aangezien gastmuzikant (en Taalpodium-lid) Alice de Groot uit Nijmegen haar optreden vanwege de storm had moeten afzeggen.

Geerten zingt!

De bijeenkomst in La Fourchette was vóór de pauze geopend met optredens van gastdichters Peter Herdingh en Simone van den Berg. Peter las o.a. enkele knap gecomponeerde pantoums van zijn hand en Simone verraste het aanwezige publiek met enkele fraaie gedichten over de rijke historie van Utrecht.
Al met al was het een gedenkwaardige Taalpodium-middag, waarop we, feestelijk maar ook met weemoed, afscheid namen van een bijzonder mens. We zullen Geerten missen en wensen hem alle goeds toe in de komende jaren.

Een onderonsje in de pauze