Alle berichten van Leo Mesman

Een middag vol verrassingen

Tafel met alle edities van door Geerten vormgegeven’ Schreven’

Zondagmiddag 9 februari beleefden we op de vaste stek van Taalpodium in Zeist een middag vol verrassingen. Dat gold in de eerste plaats voor Geerten van Gelder, die Taalpodium en zelfs Nederland gaat verlaten, om pensioen te gaan vieren in Australië. Na een warme afscheidsrede overhandigde Hanneke Verbeek een speciaal voor Geerten samengestelde bundel met -vooral poëtische- bijdragen van 42 Taalpodiumleden, onder de veelzeggende titel: Vrij van zaken of gewin. Als dankbetuiging voor alles wat hij in de afgelopen 15 jaar voor Taalpodium heeft gedaan en betekend, in zijn functie als redacteur en vormgever van ons tijdschrift Schreef. Maar ook voor zijn belangeloze inzet op tal van andere gebieden ten bate van de organisatie en leden van Taalpodium; én om Down Under nog eens te lezen en zo aan ons terug te denken.

Geerten pakt het boek uit, onder het toeziend oog van collega-redacteur Hanneke Verbeek
Omslag van het Vriendenboek voor Geerten


Niet minder dan 26 inzenders voor het vriendenboek hadden op 9 februari storm en ontij getrotseerd om op het gelegenheids-open-podium hun gedicht of beschouwing voor Geerten voor te lezen.

Oud-studiegenoot en vriend van Geerten, Sjef van Hellenberg Hubar, mocht het spits afbijten.

Geerten zelf verraste het aanwezige publiek op zijn beurt met het luid en duidelijk zingen van enkele Vlaamse ‘liedekens’. Deze verrassing was des te aangenamer aangezien gastmuzikant (en Taalpodium-lid) Alice de Groot uit Nijmegen haar optreden vanwege de storm had moeten afzeggen.

Geerten zingt!

De bijeenkomst in La Fourchette was vóór de pauze geopend met optredens van gastdichters Peter Herdingh en Simone van den Berg. Peter las o.a. enkele knap gecomponeerde pantoums van zijn hand en Simone verraste het aanwezige publiek met enkele fraaie gedichten over de rijke historie van Utrecht.
Al met al was het een gedenkwaardige Taalpodium-middag, waarop we, feestelijk maar ook met weemoed, afscheid namen van een bijzonder mens. We zullen Geerten missen en wensen hem alle goeds toe in de komende jaren.

Een onderonsje in de pauze

Bijzondere middag van Taalpodium op 9 februari in Zeist

Zondagmiddag 9 februari organiseert Taalpodium de eerste literaire middag van dit jaar. Met voordrachten van gastdichters Peter Herdingh en Simone van den Berg en muzikale intermezzi door Alice de Groot met zang en gitaar. Wat de middag extra bijzonder zal maken, is dat we op feestelijke wijze afscheid zullen nemen van Taalpodium- duizendpoot, Geerten van Gelder, die zich gedurende vele jaren op tal van manieren heeft ingezet voor onze vereniging. De presentatie is in handen van Anneke van Schaik en Cora de Vos.
Plaats: La Fourchette, Slotlaan 249, 3701GG Zeist (ingang zaal aan de Jagerlaan)
Aanvang: 14.00 uur (zaal open om 13.45 uur)
Toegang gratis. Iedereen is welkom!

Bundelpresentaties en wisseling van de wacht

De nieuwe verzamelbundel van Taalpodium

Op zondag 17 november en woensdag 20 november presenteerde vereniging Taalpodium haar nieuwste (zestiende) verzamelbundel met poëzie en proza van 77 leden, met als titel: Als kleurpotloden in een tekendoos. De mooie uitgave van Taalpodium is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Carel Nengerman fonds, het KF Hein-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. (De bundel is te bestellen via info@taalpodium.nl Graag vermelding van naam en adres. Prijs 5 euro, plus 4 euro verzendkosten.)

Wethouder Laura Hoogstraten toont de nieuwe verzamelbundel
(Foto Rolien Botma)
Laura Hoogstraten ontvangt de kroniek over de voorloper van Taalpodium, Poëziecafé.
(Foto Rolien Botma)

Op 17 november werd In La Fourchette te Zeist het eerste exemplaar van de bundel aangeboden door eindredacteur Fred Penninga aan wethouder Laura Hoogstraten. Zij heeft onder meer Taal in haar portefeuille.

Jaap Schoo
(Foto Anneke van Schaik)

In het Utrechtse theater Schiller mocht erelid Jaap Schoo op 20 november het tweede eerste exemplaar ontvangen uit handen van Cora de Vos.

Hanneke Verbeek
(Foto Rolien Botma)
Cora de Vos en Leo Mesman
(Foto Rolien Botma)

Leo Mesman werd in Zeist uitgezwaaid als voorzitter en bestuurslid met een toespraak door Hanneke Verbeek. Vervolgens overhandigde hij de voorzittershamer aan Cora de Vos. Zij presenteerde zichzelf en haar plannen als nieuwe voorzitter van Taalpodium, wat zij op 20 november ook in Utrecht zou doen. Cora bood Leo namens bestuur en leden van Taalpodium een oorkonde aan, waarin hij benoemd werd tot erelid van de vereniging, uit erkentelijkheid voor zijn inzet, achtereenvolgens als secretaris en voorzitter. Voor het Utrechtse publiek werd Leo op 20 november nogmaals bedankt door Geerten van Gelder. (Hanneke en Geerten maken als Schreef-redactie al vele jaren deel uit van het bestuur.)

Geerten van Gelder
(Foto Anneke van Schaik)
Aandachtig luisterend publiek in Zeist
(Foto Rolien Botma)

En verder werd er zowel in Zeist als Utrecht door de vele aanwezigen met veel aandacht en genoegen geluisterd naar de voordrachten van een aantal leden die met een gedicht of kort verhaal hebben bijgedragen aan de nieuwe verzamelbundel.
Beide bundelpresentaties werden opgeluisterd met meditatieve improvisaties door Ferry van der Werff op bouzouki en akoestische gitaar.

Bestuurslid Anneke van Schaik in gesprek met een van de vroegere voorzitters, Lambertha Souman
(Foto Rolien Botma)