Categoriearchief: Verslagen en foto’s

Bundelpresentaties en wisseling van de wacht

De nieuwe verzamelbundel van Taalpodium

Op zondag 17 november en woensdag 20 november presenteerde vereniging Taalpodium haar nieuwste (zestiende) verzamelbundel met poëzie en proza van 77 leden, met als titel: Als kleurpotloden in een tekendoos. De mooie uitgave van Taalpodium is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Carel Nengerman fonds, het KF Hein-fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. (De bundel is te bestellen via info@taalpodium.nl Graag vermelding van naam en adres. Prijs 5 euro, plus 4 euro verzendkosten.)

Wethouder Laura Hoogstraten toont de nieuwe verzamelbundel
(Foto Rolien Botma)
Laura Hoogstraten ontvangt de kroniek over de voorloper van Taalpodium, Poëziecafé.
(Foto Rolien Botma)

Op 17 november werd In La Fourchette te Zeist het eerste exemplaar van de bundel aangeboden door eindredacteur Fred Penninga aan wethouder Laura Hoogstraten. Zij heeft onder meer Taal in haar portefeuille.

Jaap Schoo
(Foto Anneke van Schaik)

In het Utrechtse theater Schiller mocht erelid Jaap Schoo op 20 november het tweede eerste exemplaar ontvangen uit handen van Cora de Vos.

Hanneke Verbeek
(Foto Rolien Botma)
Cora de Vos en Leo Mesman
(Foto Rolien Botma)

Leo Mesman werd in Zeist uitgezwaaid als voorzitter en bestuurslid met een toespraak door Hanneke Verbeek. Vervolgens overhandigde hij de voorzittershamer aan Cora de Vos. Zij presenteerde zichzelf en haar plannen als nieuwe voorzitter van Taalpodium, wat zij op 20 november ook in Utrecht zou doen. Cora bood Leo namens bestuur en leden van Taalpodium een oorkonde aan, waarin hij benoemd werd tot erelid van de vereniging, uit erkentelijkheid voor zijn inzet, achtereenvolgens als secretaris en voorzitter. Voor het Utrechtse publiek werd Leo op 20 november nogmaals bedankt door Geerten van Gelder. (Hanneke en Geerten maken als Schreef-redactie al vele jaren deel uit van het bestuur.)

Geerten van Gelder
(Foto Anneke van Schaik)
Aandachtig luisterend publiek in Zeist
(Foto Rolien Botma)

En verder werd er zowel in Zeist als Utrecht door de vele aanwezigen met veel aandacht en genoegen geluisterd naar de voordrachten van een aantal leden die met een gedicht of kort verhaal hebben bijgedragen aan de nieuwe verzamelbundel.
Beide bundelpresentaties werden opgeluisterd met meditatieve improvisaties door Ferry van der Werff op bouzouki en akoestische gitaar.

Bestuurslid Anneke van Schaik in gesprek met een van de vroegere voorzitters, Lambertha Souman
(Foto Rolien Botma)

Impressie van onze Dichterskraam op de Walk Art Markt 2019

Werd het code geel of toch groen? De stormwaarschuwingen van het KNMI hielden ons nog tot in de morgen in spanning. Maar gelukkig kon de Zeister Kunstmarkt in het Walkartpark, en alles wat daarmee samenhing, op zaterdag 10 augustus gewoon doorgaan. In de (open) Dichterskraam van Taalpodium presenteerde Cora de Vos vanaf 14.00 uur onder het klapperend tentdak de eerste tien estafette-dichters. Na een korte pauze vervolgde Geerten van Gelder om half vier de presentatie van nog eens negen dichters.
Niet door de wind, maar misschien wel vanwege zijn leeftijd, gaf een door het publiek ‘in bezit’ genomen tafel luid krakend de geest. Een gebeuren dat spontaan aansloot bij het thema ouderdom dat door nogal wat dichters aangeroerd werd. Het talrijk toegestroomde publiek luisterde met grote aandacht en plezier naar de voordrachten, die een mooie variatie in ernst en humor boden. Alle betrokkenen kunnen met voldoening terugkijken op een geslaagde en geanimeerde poëziemiddag in de open lucht van Zeist.

Nieuwsbode Zeist, 14 augustus 2019