Privacyverklaring Taalpodium

Privacyverklaring Vereniging Taalpodium

Het bestuur van Taalpodium is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens van de leden van de vereniging.

Registratie
Vereniging Taalpodium houdt digitaal een ledenlijst bij van haar leden, met de volgende gegevens over elk lid:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • mailadres (bij een enkel lid ontbreekt dat)
 • jaartal wanneer men lid is geworden (indien bekend).

Gebruik
Het bijhouden van de ledenlijst gebeurt om de volgende redenen:

 • Taalpodium wil haar precieze ledenaantal kennen, met het oog op subsidies en dergelijke
 • ten behoeve van de contributie-inning
 • om het verenigingsblad Schreef per post aan de leden te kunnen toesturen
 • om leden via mail en/of post te kunnen informeren over activiteiten van Taalpodium of eventuele andere relevante activiteiten.

Actualisering

 • De ledenlijst wordt ad hoc aangepast als er een nieuw lid bijkomt of een lidmaatschap wordt beëindigd.
 • De leden zijn bekend met de privacyverklaring en elk nieuw lid ontvangt een mail waarin onder meer vermeld wordt waarom de persoonsgegevens worden bijgehouden en verwezen wordt naar de privacyverklaring op de Taalpodiumwebsite.
 • De ledenlijst wordt ten minste eenmaal jaarlijks opgeschoond, waarbij – indien van toepassing – alleen de vertrokken leden van het voorgaande jaar nog onderaan vermeld worden.

Beleid

 • Namen en (mail)adressen worden nooit aan derden verstrekt, maar uitsluitend intern gebruikt.
 • De website bevat geen persoonlijke gegevens van de leden. Wel zijn er op hun eigen verzoek links naar hun persoonlijke website op de Taalpodiumwebsite geplaatst, en/of kunnen zij bijvoorbeeld het uitkomen van eigen bundel aankondigen.
 • Aanwezigen bij Taalpodiumbijeenkomsten of andere activiteiten van Taalpodium wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd of zij op de foto willen en zo ja, of deze op de Taalpodium-website geplaatst mag worden en/of op een andere manier in de openbaarheid gebracht mag worden.
 • Een lid kan te allen tijde opvragen welke persoonlijke gegevens van hem/of haar in de ledenlijst staan.

Beveiliging
Zowel de Taalpodiumwebsite als de pc’s van de bestuursleden die de ledenlijst bijhouden zijn afdoende beveiligd tegen hacken, virussen en malware.

Bestuur Taalpodium
Utrecht, 23 mei 2018