Nieuws

Nieuws

Schreef juni 2024
14-06-2024

Een goed gedicht schrijven, hoe doe je dat eigenlijk?

Amateurdichters, er moeten er honderdduizenden zijn in het Nederlandse taalgebied. Een populair tijdverdrijf met de stille wens om gelezen te worden of zelfs een prijsje te winnen. Maar altijd knaagt aan de amateurdichter de vraag of zijn of haar gedicht wel goed genoeg is. Het juninummer van het vernieuwde blad voor amateurschrijvers ‘Schreef’ wijdt maar liefst zes pagina’s aan de techniek van het dichten. Met tips van drie ervaren dichters, waaronder de Utrechtse Ingmar Heytze.

In hetzelfde nummer vertelt de dichteres Oeke Kruythof (86) hoe het dichten bij haar rond haar vijftigste vanuit persoonlijk verdriet begonnen is. Maar daarna liet het dichten haar niet meer los.  

 Zoals in elk nummer presenteren de schrijvers van Schreef weer het beste van wat ze in huis hebben, waaronder ‘Ei op een richel’. De Amersfoortse Nanny Luijsterburg won er onlangs de eerste prijs van de Vlaamse stad Oostende mee.  In datzelfde Vlaanderen eerde de stad Harelbeke het gedicht ‘De kalfjes’ van de Utrechtse cineaste Suzanne van Leendert.  In het verhalenkatern een cartooneske allegorie hoe Baron Admiraal van Ghent tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog sneefde. ‘Hij viel hardtsteecken doodt voorover,’ noteert kapitein Michiel Kindt koeltjes in het Rampjaar.

Het had weinig gescheeld of ook Schreef was aan het begin van zijn veertigste jaargang gesneefd. Het kwam allemaal ter sprake in de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van de organisatie erachter, de Vereniging Taalpodium. Qua vernieuwing had het bestuur flink wat ambities. Maar duidelijk was dat dit veel te veel vergde van de toenmalige tweekoppige redactie. Met succes heeft het bestuur nieuwe redacteuren weten te vinden. Daarnaast is er flink geïnvesteerd in de vernieuwing van de website, uitbreiding van het sociale mediapakket met een artillerie aan activerende input.  Opmerkelijk is dat jongeren de weg naar Taalpodium via Instagram weten te vinden. Zonder de steun van de gemeente Zeist en de projectsteun van diverse fondsen waren veel vernieuwingen niet van de grond gekomen. Voor het eerst na de coronacrisis was een opmerkelijke ledenaanwas te bespeuren, tot in totaal 145 leden over heel Nederland en één lid in Vlaanderen. Daarmee is Taalpodium vermoedelijk de grootste vereniging van amateurschrijvers in Nederland.

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: