Lidworden
53

Colofon

KvK-nummer 40482218
Podium voor dichters en prozaschrijvers die lid van de vereniging zijn.
Opgericht in 1997 als voortzetting van de Vereniging Poëziecafé Utrecht-Zeist.

Bestuur
Het bestuur is onbezoldigd, de vrijwillig uitgeoefende functies zijn als volgt
Sandra Passchier, voorzitter 
Elma Kuster, secretaris 
Truus Rozemond, penningmeester
Valesca van Diejen, webmaster en sociale media
Werenfried Griffioen, public relations en mediavoorlichting

Centraal adres bestuur
info@taalpodium.nl

Lidmaatschap
Per 1 januari 2024 vastgesteld op € 35,- per jaar. Ben je 25 of jonger, dan het eerste jaar € 17,50. 
Leden nemen gratis deel aan de proza-/poëzieontmoetingen van Taalpodium, kunnen publiceren in Schreef en zijn welkom op letterenfestivals waar Taalpodium aan meedoet. 

Donaties
Giften en donaties zijn zeer welkom. Vermeld in uw bankoverschrijving duidelijk dat het bedrag een donatie betreft.

Bankgegevens
(voor alle betalingen binnen Nederland)
NL26 INGB 00040780 14 t.n.v. Taalpodium
(vanuit buitenland)
BIC INGBNL2A

Verklaring beheer van het ledenbestand
Het bestuur houdt een lijst van de leden bij, waarin naam, straatadres, e-mailadres en telefoonnummer zijn opgenomen, naast enkele andere gegevens zoals eerste jaar van lidmaatschap. Dit ledenbestand is nodig voor toezending van Schreef, algemene e-mailberichten van de Vereniging en het doen van persoonlijk individuele verzoeken en uitnodigingen. Het bestuur waarborgt de vertrouwelijkheid van het ledenbestand, heeft naar de mate van het belang beveiligingsmaatregelen genomen om dit bestand zo goed mogelijk tegen ontvreemding en beschadiging te beveiligen en zal dit bestand zonder toestemming van de leden nimmer beschikbaar stellen aan derden.

Website en sociale media
www.taalpodium.nl
www.facebook.com/taalpodium
@taalpodium.nl

Hernieuwd en gepubliceerd op 1 januari 2024

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: