Lidworden

Privacyverklaring Vereniging Taalpodium

Het bestuur van Taalpodium is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonsgegevens van de leden van de vereniging.

Registratie

Vereniging Taalpodium houdt digitaal een ledenlijst bij van haar leden, met de volgende gegevens over elk lid:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum (indien bekend)
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • jaartal wanneer men lid is geworden (indien bekend).

Gebruik

Het bijhouden van de ledenlijst gebeurt om de volgende redenen:

 • Taalpodium wil haar precieze ledenaantal kennen, ten behoeve van subsidieaanvragen en dergelijke.
 • Ten behoeve van de contributie-inning.
 • Om het verenigingsblad Schreef per post aan de leden te kunnen toesturen.
 • Om leden via mail en/of post te kunnen informeren over activiteiten van Taalpodium en eventuele andere relevante activiteiten.

Actualisering

 • De ledenlijst wordt ad hoc aangepast als er een nieuw lid bijkomt of een lidmaatschap wordt beëindigd.
 • De leden zijn bekend met de privacyverklaring en elk nieuw lid ontvangt een mail waarin onder meer vermeld wordt waarom de persoonsgegevens worden bijgehouden en verwezen wordt naar de privacyverklaring op de Taalpodiumwebsite.
 • De ledenlijst wordt ten minste eenmaal jaarlijks opgeschoond.

Beleid

 • Namen en (mail)adressen worden nooit aan derden verstrekt, maar uitsluitend intern gebruikt.
 • Leden van Taalpodium helpen mee met de bevordering van een gunstige reputatie van Taalpodium en haar activiteiten door geen bezwaar te maken tegen openbaarmaking van foto-, video- en audiomateriaal via zowel de eigen media van Taalpodium als media van derden waarin zij bedoeld of onbedoeld voorkomen. Eventueel bezwaar dient van tevoren bekend gemaakt te zijn bij het bestuur van Taalpodium en het bestuur zal het bezwaar zonder discussie eerbiedigen. Voorts verklaart Taalpodium dat beeld- en geluidsmateriaal steeds respectvol jegens de afgebeelde/betrokkene gebruikt zal worden en dat het in twijfelgevallen zal overleggen met de betrokkene.
 • Tijdens Taalpodiumbijeenkomsten of andere activiteiten van Taalpodium kunnen foto's gemaakt worden van deelnemers. Leden zijn akkoord met plaatsing op de Taalpodium-website en/of andere (social) media, tenzij iemand nadrukkelijk anders heeft aangegeven.
 • Een lid kan te allen tijde opvragen welke persoonlijke gegevens van hem/of haar in de ledenlijst staan.

Beveiliging

De computers en perifere apparatuur waarmee het bestuur de data van het ledenbestand bijhoudt en bewerkt, zijn door middel van de courante beveiligingsprogramma’s en firewalls optimaal beveiligd tegen hacken, virussen en malware, proportioneel aan het belang van een vereniging als Taalpodium. Nochtans is het bestuur niet bij machte om misbruik te allen tijde te voorkomen ingeval van massale aanvallen, molest, oorlog en andere overmachtssituaties.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt het beheer van cookies regelen via uw browserinstellingen.

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: