Schreefgroot02
Nieuwe schreef

Inzenden

23 juni: deadline inzenden najaarsnummer
De volgende Schreef verschijnt op 1 september 2024. De deadline voor inzending is i.v.m. de zomervakanties vervroegd naar 23 juni. Voeg bij je bijdrage een autobiootje van maximaal 100 woorden en een portretfoto (jpg) met in de titel je eigen naam. Bestandsgrootte: minstens 1 Mb.

Stuur je bijdrage naar: schreef@taalpodium.nl

Je helpt de redactie enorm door je te houden aan onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen bij inzending van manuscripten
De redactie probeert in goed overleg met de auteurs zoveel mogelijk tot plaatsing over te gaan. Oorspronkelijkheid en creativiteit in vorm en inhoud zijn belangrijke criteria. De redactie kan een auteur voorstellen doen tot verbetering en aanpassing. Desondanks kan niet elk manuscript geplaatst worden of het wordt later geplaatst dan de beoogde publicatiedatum.

 1. Inzenders van manuscripten en beeldmateriaal vrijwaren de vereniging en haar bestuur van claims wegens auteursrechten. 
 2. Inzending aan meer media dan aan alleen die van Taalpodium wordt niet op prijs gesteld. Is zulks het geval dan kan betreffend stuk geweigerd worden.
 3. Inzending betekent toestemming tot eenmalige publicatie in Schreef en/of andere media van Taalpodium zonder recht op vergoeding aan de auteur.
 4. Beslissing is in alle gevallen voorbehouden aan de redactie, zonder uitleg of opgave van reden.
 5. Aangeboden manuscripten zijn beperkt in omvang en lengte als volgt:
  • gedicht, maximaal 34 regels à 60 zichtbare en onzichtbare leestekens, inclusief witregels, titel en auteursnaam. De klank ij telt als twee leestekens.
  • een verhaal telt ten hoogste 900 woorden
 6. Inzending uitsluitend als digitaal Word document, zonder opmaak. Maak voor elk manuscript een apart Worddocument aan. Bouw de titel van de documentnaam op als volgt:
  <auteursnaam> <titel of trefwoord van het manuscript> <genre>
  Bij genre vul je ‘proza’ of ‘poëzie’ in.
  Zet in dat document niet alleen de tekst van je gedicht of verhaal, maar ook je naam, eventueel pseudoniem, e- mailadres, telefoonnummer en de datum van je inzending.
 7. Beeldmateriaal uitsluitend als jpg- of png-document, minimaal 300 dpi op het formaat 15 x 20 cm. 
 8. Toezending uitsluitend per e-mail naar schreef@taalpodium.nl. Het manuscript dient als bijlage bijgevoegd te worden, als Word document, zonder opmaak. 
 9. Sluitingsdatum inzending telkens 40 dagen voor de verschijningsdatum. 
 10. Verschijningsdata 2024 (bij benadering): 1 maart, 1 juli, 1 september, 1 december.

Vastgesteld en gepubliceerd op 1 januari 2024

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: