Nieuws

Nieuws

Bestuur
Oudennieuwkopie

Van links naar rechts: Werenfried, Anneke, Elma, Sandra, Cora en Truus

16-06-2023

Maar liefst vier nieuwe koppen in bestuur

Sinds de algemene ledenvergadering van begin juni telt het bestuur van Taalpodium maar liefst vier nieuwe koppen.

Sandra Passchier kreeg de voorzittershamer in handen van Cora de Vos en Elma Kuster nam als nieuwe secretaris het stokje over van Anneke van Schaik. Kersverse voorzitter Sandra liet er geen gras over groeien en deed meteen een oproep aan de vergaderaars om het bestuur verder te versterken. Daarop meldden zich Werenfried Griffioen en Valesca van Diejen.
Daarmee is het bestuur op penningmeester Truus Rozemond na compleet vernieuwd. Het enthousiaste applaus van de ongeveer 15 aanwezige leden vormde de officiële bevestiging van de nieuwbakken bestuursleden.

Niet alleen boekhoudklusjes
Er volgt nu een periode van overdracht. Daarom blijft Anneke met al haar kennis en ervaring nog tot eind dit jaar betrokken bij het bestuur. Eind dit jaar gaat Truus er ook mee stoppen, zo kondigde zij aan.

Bloemen
Het afscheid van voorzitter Cora en secretaris Anneke ging gehuld in bloemen en mooie poëzie, op het lijf geschreven. En natuurlijk sprongen ook diverse leden met hun dichtwerk het open podium op van het Zeister Torenlaan Theater waar de ledenvergadering plaatsvond. Te midden van alle dankwoorden en creatieve hartenkreten vormden jaarverslag en jaarrekening een formaliteit die eveneens bij acclamatie werden goedgekeurd. 

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: