Elma

Elma Kuster

Secretaris

Sinds 2020 ben ik lid van Taalpodium en in juni 2023 trad ik toe tot het bestuur. Als secretaris beheer ik de ledenadministratie en draag ik zorg voor het mailverkeer. Ook doe ik verslag van activiteiten, notuleer vergaderingen, schrijf het jaarverslag. Samen met mijn medebestuursleden denk ik na over alles wat er speelt binnen Taalpodium. Samen zetten we een koers uit naar de toekomst waaraan ik graag een steentje bijdraag.
Ik vind het leuk als secretaris voortdurend bezig te kunnen zijn met taal. Dat is iets dat ik van jongs af aan graag doe. Al zo’n twintig jaar schrijf ik, met veel plezier, gedichten.