Nieuws

Nieuws

Ballustrada

Dichter Esther Jansma leest voor, naast haar samensteller Paul van Leeuwenkamp.

05-12-2023

‘Utrechtse dichters, de échte zijn er niet meer’

Afgelopen zondag lanceerde uitgeverij Stichting Zeeuws Licht het laatste dubbelnummer van 2023, Ballustrada met werk van 16 Utrechtse dichters. De eerste wintersneeuw legde een dekentje van kou aan de Westerkaai, de koffie die dienstdoende barvrouw Aurora in Tims Boekenbar tapte maakte veel goed voor de dichters en de ongeveer 20 fans die meegekomen waren. 

Jan Kuipers, een van Ballustrada’s vaste redacteuren, hield enige trots niet voor zich over dat dit literaire tijdschrift, met basis in Zeeland, het nu al 37 jaar uithoudt. ‘De hele culturele sector heeft het moeilijk, wij niet uitgezonderd. De klap kwam van Halbe Zijlstra, destijds VVD minister van Cultuur, toen die diep sneed in de subsidies. Wij moesten het voortaan zonder doen. Maar we hebben het gered, dankzij het feit dat de hele redactie gratis werkt.’

Zo ook heeft Taalpodiumlid Paul van Leeuwenkamp met niets dan liefde de 32-ste aflevering van het katern ‘Laaglandse Poëzie’ samengesteld, dit keer gewijd aan Utrechtse dichters. Daarbij sneed hij zich wel wat in de vingers,  ontdekte hij al snel. ‘Wat is een Utrechtse dichter eigenlijk,‘ citeerde hij zichzelf in zijn feestpraatje. ‘Ik kwam uit bij de formulering: ‘dichters die sinds twee decennia tot op heden in de stad Utrecht wonen en die als dichter zichtbaar zijn geweest.’ Rijkelijk vaag,’ gaf hij toe. Zo liet dichter Esther Jansma, ook van de partij in de Boekenbar, weten het gevoel te hebben nooit in Utrecht te zijn ‘geland’. Terwijl ze er wel al heel lang woont, vertelde ze. Van Leeuwenkamp gooide het hoge woord er uiteindelijk maar uit: 'Er zijn geen échte Utrechtse dichters meer. Er is geen Utrechtse school.’ Zijn betoog kwam erop neer dat hoogstens het toeval en de samenloop der dingen wat dichters in Utrecht hebben doen aanspoelen. Maar toch. ‘De dichters die zich hier presenteren, zijn mijn Utrechtse dichters,’ aldus Leeuwenkamp.  

Ballustrada, literair tijdschrift, jaargang 37, nummer 3 en 4, met katern dichters uit de stad Utrecht. Los nummer € 12,50, excl. porto, avdveeke@zeelandnet.nl

Sponsors, subsidiënten en samenwerkingspartners: